Valtuusto kokoontui maanantaina 8.6 toiseen etäkokoukseen. Kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus. Alla Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajan Veera Jussilan ryhmäpuhe tilinpäätöksestä.

Vihreä ryhmäpuhe tilinpäätöksestä 2019

Arvoisa puheenjohtaja, ja muut kuulijat,

Vaikka viime vuosi tuntui haastavalta, oli se lähes leikkiä tähän vuoteen verrattuna. Kuntien talous on monilta osin heikoilla kantimilla, ja meidän on valittava uusia suuntia. Kaikki olemme varmasti kuitenkin yhtä mieltä siitä, että haluamme hyvää arkea ja tulevaisuutta hämeenlinnalaisille. Asukasmäärän kasvu ja palvelujen asiakastyytyväisyys antavat hyvän pohjan, vaikka taloudessa onkin nyt kiristämisen tarvetta.

Meillä on jo hyvä koko valtuustokauden kestävä strategia. Kuten kuitenkin tarkastuslautakuntakin on huomauttanut, tarvitsemme toimivia ja mitattavia mittareita, jotta voisimme päästä mahdollisimman hyvin tavoitteisiimme.

Hyvät tavoitteet tälle antaakin viime vuonna vihdoin lähtökohdaksi saatu Hiilineutraali-ohjelmatyö.

Viime vuoden aikana sovittu ja aloitettu Hiilineutraali-ohjelmatyö oli vuoden yksi kohokohdista. Ymmärrämme talouden reaaliteetit, mutta ilmastonmuutos ja luonnon kirjon väheneminen ovat edelleen megaluokan ongelmia. Parhaiten voimme varautua näihin ja uusiin ekologisiin kriiseihin noudattamalla Hiilineutraali-ohjelmatyötä ja sen tavoitteita, mieluiten vielä nostamalla kunnianhimoa tavoitteissa. Toivomme, että ohjelmatyö ja sen toimenpiteet muistetaan kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja tekemisessä. Kaiken toimintamme pitää tukea hiilineutraalia tulevaisuutta. Uusiutuvan energian osuutta niin maataloudessa kuin asumisessakin on syytä nostaa ja siirtyä vähitellen päästöttömään liikenteeseen.

Myöskään metsähakkuiden lisääminen isomman tuoton toivossa ei ole kestävä tapa parantaa kaupunkimme taloutta. Pystymme siis vielä kyllä parempiin lopputuloksiin, luontoa kunnioittaen.

Joukkoliikenteen kehittäminen Hämeenlinnassa

Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että joukkoliikenteellä menee hyvin, ja sitä kehitettiin paljon jo viime vuonna. Erityiskiitos Waltti-korttien uusista myyntipisteistä, opiskelijalipusta sekä nyt uudesta bussien ajantasaisesta seurantajärjestelmästä. Myös bussien yhtenäinen brändin mukainen ilme tulee kohottamaan koko kaupungin yleistä ilmettä.

Myös kävelyyn ja pyöräilyyn kehittäminen näkyy. Kaupungin työntekijöiden sähköpyörälainat ovat hieno esimerkki, ja näitä uusia tapoja kannustaa liikkumaan kävellen tai pyöräillen tarvitaan myös yhä jatkossa. Kävely ja pyöräily edistävät terveyttä, ovat halpoja liikkumismuotoja, sekä ne ovat päästöttömiä ja meluttomia. Eli siis oivallisia tapoja liikkua kaupungissamme. Odotamme kuitenkin yhä, että kaupunkikeskustan pyörätieratkaisut etenisivät, mielellään mahdollisimman pian.

Lapset ja nuoret yhä keskiössä

Vihreä valtuustoryhmämme on systemaattisesti pyytänyt päätöksiin selkeämpää lapsi- ja ympäristövaikutusten arviointia. On hienoa, että niitä päätöksiä on nyt saatu tämän vuoden puolella. Kiitos siitä viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Voisimme myös miettiä, ottaisimmeko käyttöön lapsibudjetoinnin. Odotammekin innolla ja mielenkiinnolla Lapsiystävällinen Hämeenlinna-ohjelmatyön alkamista, sekä sen tuomia mahdollisia uusia toimenpiteitä.

Viime vuonna Sihyn toimialalla käyttöön otettu varhaiskasvatuksen sijaispooli oli hieno ponnistus ja esityö tämän vuoden kriisiin ja työntekijätoriin. Työntekijät ovat joustaneet ja muuttaneet työtään hienosti, suuri kiitos heille! Työn Ilo-toimintamalli on myös toiminut hyvin, ja työntekijöiden keksimät sekä ideoimat muutokset ja parannukset omassa työssään toimivat innovaatioina koko kaupungille.

Esim päiväkotien lapsille kerätyt ja kunnostetut polkupyörät saivat todella hienosti kaupunkilaiset liikkeelle vuosi sitten. Tällaisia iloja tarvitsemme lisää!

Asukkaita ja työntekijöitä tulee päätöksenteossa kuunnella, antaa aikaa kokeilulle ja kannustaa toimimaan rohkeasti. Yhdessä tekeminen, toisten kuunteleminen, tasa-arvon tukeminen kaikissa tilanteissa, ja positiivinen tekeminen nostavat koko kaupungin imagoa ja yhteishenkeä, sekä samalla myös elinvoimaa.