Talousarvioneuvottelut elivät suuntaan jos toiseenkin koko syksyn. Vihreä valtuustoryhmä oli edustettuna lautakunnissa ja kaupunginhallistuksessa, ja pidimme kiinni meille tärkeistä luontoarvoista, sekä saimme yhteisissä neuvotteluissa säilytettyä myös Alvettulan kyläkoulun ja päiväkodin. 

Alla vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajan, Veera Jussilan ryhmäpuheenvuoro talousarvioon liittyen.

Vihreä ryhmäpuheenvuoro

Me kaikki tiedämme, että tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen.

Tässä tilanteessa tarvitsemme siis toivoa. Sitä ei luoda leikkauksilla, mutta tarvitsemme silti toki muutoksia tärkeimpiin strategisiin prosesseihimme. Miten pystymme takaamaan lapsillemme onnellisuutta ja laskemaan lastensuojelun kustannuksia? Kuinka lisätä työllisyyttä ja parantaa siten perheiden ja kuntalaisten arkea, sekä kaupungin tulopohjaa? Olemme myös mitä parhaimmalla sijainnilla kotimaan matkailun suhteen. Kaikki nämä tulee huomioida myös omissa prosesseissamme kuntoon.

Yhdessä sieltä kevään hienoisesta kaaoksestakin on noustu. Henkilöstö on joustanut tehtävästä toiseen todella upeasti, ja toivottavasti osa käytänteistä saadaan jatkumaan tässä muuttuvassa arjessa jatkossakin. Kuuntelemalla henkilöstöä, antamalla heille lisää vaikutusvaltaa omaan työhönsä, luomme myös positiivista kierrettä ja ehkäisemme sairaspoissaolojen kasvua.

Luontoarvojen puolesta

Vihreä valtuustoryhmämme on systemaattisesti pyytänyt päätöksiin selkeämpää lapsi- ja ympäristövaikutusten arviointia. Lapsivaikutusten arvioinnit on nyt hyväksytty päätöksenteon pohjaksi, ja se on upeaa. Kaipaamme vielä päätöksiin selkeitä päästölaskelmia, jotta jokainen meistä päättäjistä tietää kuinka paljon päätökset mahdollisesti vievät meitä eteen- tai taaksepäin hiilineutraaleissa tavoitteissamme.

Esimerkiksi jo pelkästään tässä talousarviossa on kasvatettu metsähakkuista saatavia tuloja, joka ei ole kestävä tapa kohentaa kuntataloutta. Saimme tämän vuoden talousarviokirjaan neuvoteltua maininnan kierrätyskalusteista, joita toivomme otettavan käyttöön laajasti. Se tuo myös säästöä, kun se toteutetaan hallitusti ja järjestelmällisesti. Tästä syystä mielestämme ensikertaisesta kalustamisesta voidaan hieman säästää.

Lähiluonto ja luontoarvot ovat suuressa arvossa ja nousussa myös ihmisten mielenterveyden ylläpitäjänä. Meidän tuleekin olla aktiivisia Evon uuden tiedekansallispuiston perustamisen suhteen. Lisäksi on myös saatavissa avustuksia uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseen, joita meidän kannattaa hakea. Jatkuvasti kasvavien metsähakkuiden sijaan, lisätään siis mieluummin monimuotoisia luontoympäristöjä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lapsiystävällinen Hämeenlinna jatkossakin

Ensi vuonna valtuusto saa päätettäväkseen myös Lapsiystävällinen Hämeenlinna-ohjelmatyön. Olen ollut mukana sitä tekevässä ohjausryhmässä, ja työ on ollut todella mielenkiintoisaa ja antoisaa. Ohjelma tulee antamaan työtapoja ja mittareita lastemme hyvinvoinnin seuraamiseen, sekä tapoja luoda lapsille ja nuorille onnellista elämää.

Tavoitteenamme on ollut turvalliset ja terveelliset tilat lapsille ja nuorille. Se, että ryhmät ovat nyt ennen kokousta päässeet yksimielisyyteen Alvettulaa koskevassa asiassa, on todella hieno saavutus. Mutta kuten kaikki meistä tiedämme, on tilanne HYKin parakeissa jatkunut jo liian pitkään. Oli oikeuden päätös vanhan rakennuksen purkamisesta mikä tahansa, tulee meidän heti sen jälkeen tehdä nopeita päätöksiä. Siksi esitämme, että HYKin uudisrakennuksen rinnalla pidämme vielä myös mahdollisuutta vanhan rakennuksen peruskorjaamiseen. Meillä ei ole aikaa odottaa mahdollisia valitusten käsittelyjä enää yhtään enempää, vaan tarvitsemme jo toimia ja turvallisia tiloja.

Perheet tarvitsevat apua nyt enemmän kuin ehkä koskaan aiemmin. He tarvitsevat apua myös loma-aikoina. Monena kesänä jo pelkästään samalla alueella lähikouluissa on voinut olla montaa eri tapaa, ja monen eri hintaista tai maksutonta toimintaa tarjolla. Kun nyt aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävät kilpailutetaan, esitämme että mukaan kilpailutukseen liitetään myös koululaisten kesäajan toiminta. Toimintaa tulee saada tasapuolisesti ympäri kaupunkia ja pitäjiä, ja yhdenvertaistamalla toimintaa saamme tuotua kesäajan tekemistä mahdolliseksi todella monelle lapselle. Ei siis jätetä ketään yksin!

 

Yhdessä tekeminen, toisten kuunteleminen ja positiivinen ilmapiiri luovat yhdessä Hämeenlinnaan positiivista virettä ja elinvoimaa. Tänä vuonna olemme jo kokeneet kaupunkia yhdistäviä kulttuuritapahtumia niin hyppyrinmäellä, kuin autioituneessa kauppakeskuksessakin. Jatkossa toivomme, että voisimme kohdistaa käytettävissä olevaa kulttuurin rahoitusta seinistä, yhä enemmän kaupunkikulttuurin ja tekemisen suuntaan. Tehdään siis yhdessä jatkossakin.

Kiitämme talousarvion prosessista ja valmistelusta. Haluamme myös kiittää rakentavasta yhteishengestä neuvotteluissa. Tulemme esittämään jo mainitsemiani muutoksia talousarvion käsittelyssä. Kiitos!

Veera Jussila 9.11.2021