Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterin pitäjä

Hämeenlinnan Vihreät ry
Rajalankatu 19, 13220 Hämeenlinna
hmlvihreat (at) gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hämeenlinnan Vihreiden puheenjohtaja.(Kuluvan vuoden tiedot saatavissa yhdistyksen kotisivuilta www.hameenlinnanvihreat.fi )
Käyntiosoite: Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki (puoluetoimisto)
puh. 09 5860 4160 (puoluetoimiston puhelinnumero), hmlvihreat (at) gmail.com

Rekisterin nimi: jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hämeenlinnan Vihreiden jäsenluettelon ylläpito (Yhdistyslaki, 11 §) sekä yhdistyksen ja sen jäsenten välillä tapahtuvan yhteydenpidon hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, syntymäaika, sähköpostiosoite, puolueen jäsenyys/sitoutumaton, tiedot maksetusta jäsenmaksusta, jäsenmaksusuoritusten summa, tieto suoraveloituksesta, eronnut/erotettu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan Vihreän liiton puoluetoimistosta, joka lähettää ajantasaisesti tiedot uusista jäsenmaksun maksaneista jäsenistä sekä päivittää viikoittain jäsenmaksuraportin. Tietoja saatetaan saada myös suoraan jäseniltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa puoluetoimistoon jäsenasioiden hoitamista varten (Henkilötietolaki 8§). Jäsentietoja voidaan käyttää hyväksi myös yhdistyksen sisäisessä tiedotustoiminnassa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei ylläpidetä manuaalisessa muodossa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin vastuuhenkilö vastaa tietojen suojauksesta. Tiedot säilytetään tietosuojaturvatussa paikassa ja henkilökohtaisella työasemalla, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tiedot ovat henkilötietolain määrittämiä arkaluontoisia tietoja ja niitä voidaan käsitellä henkilötietolain 12§ 7 kohdan perusteella. Tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi sen jälkeen, kun niiden käsittelylle ei ole tarvetta. Yhdistyksen jäsenillä on pyynnöstä mahdollisuus tutustua jäsenluetteloon (Yhdistyslaki11 §, 2 mom).